Ita Wegman hus er et omsorgshus og et bofellesskap for eldre mennesker med spesielle omsorgsbehov, beliggende i Vidaråsen landsby.

Huset har vokst frem fra de verdier og det menneskesynet som Vidaråsen Landsby bygger på - at ethvert menneske har et sunt indre vesen og at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.