Det er sju beboere i huset som ligger fredelig til i landsbyen. Vidaråsen er omkranset av skog og jordbruksarealer i et kupert landskap.

I landsbyen er det mange verksteder som sammen med kulturlivet er med på å gi liv til stedet. Det holdes konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter i landsbyens kapell og den store salen

Søk gjerne om plass hos oss!