Velkommen til Ita Wegman Hus

Ita Wegman Hus er et omsorgshus og et bofellesskap for eldre mennesker med spesielle omsorgsbehov.

Ita Wegman
Landsbyveien 34
3158 Andebu
+47 33 44 41 00