Ita Wegman Hus har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Ita Wegman Hus vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt tiltak.

VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke Ita Wegman Hus må på forhånd ta kontakt per telefon 458 03 884 / 907 43 489