Møter

Kjære pårørende, verger og venner                                                                                                                     

Vi har gleden av å invitere til:

Pårørendemøte i Vidaråsen landsby lørdag 12.10.19 i Kristofferhallen

Kl. 11.00 -   Velkomst med kaffe, orientering for dagen

Kl. 11.15 –   Kulturelt innslag

Kl. 11.30 –   DAGENS TEMA: Selvbestemmelse – til besvær? Innledning ved ass.

                      direktør i justis- og vergemålsavdelingen i Vestfold og Telemark

                      Lars Gustavsen.

Kl. 12.15       LUNSJPAUSE (butikken er åpen)

Kl. 13.00 -   Verdenscafè: Samtalegrupper rundt dagens tema.

Kl. 14.30 – Møte i VIP (Vidaråsen pårørendeforening).

  • Registrering av foreningens støttemedlemmer for mottak av informasjon.
  • Justering av betalingssatser i «Avtale om opphold i besøkshjem»
  • Eventuelt                                                                                               

Kl.16.00        MIDDAG I HUSENE